Stockholm inför ny miljözon: Bensin- och dieselbilar förbjuds i centrala staden

Miljözon 2024

Stockholm tar stora steg mot att främja hållbar mobilitet genom att införa en sträng miljözon i centrala staden. Denna åtgärd innebär att renodlade bensin- och dieselbilar kommer att förbjudas inom ett specifikt område från och med slutet av 2024.

Beskrivning av miljözonen:

Den nya miljözonen kommer att omfatta 20 kvarter och täcka ungefär 180 000 kvadratmeter i centrala Stockholm. Den inkluderar områden inramade av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen samt Klaratunnelns in- och utfarter.

Införandets tidpunkt och regler:

Införandet av miljözonen kommer att ske i etapper och träda i kraft den 31 december 2024. Reglerna kommer att gälla dygnet runt, alla dagar i veckan.

Syfte och mål:

Miljözonen införs för att förbättra luftkvaliteten i ett område med hög fotgängar- och cyklisttrafik. Det är även en del av stadens strävan efter en snabbare elektrifiering av fordon, med syfte att minska utsläppen och främja hållbara transportalternativ.

Undantag för specifika fordonstyper:

Artikeln kan nämna att vissa fordonstyper kopplade till vård, säkerhet och samhällsservice undantas från utsläppskraven, såsom polisbilar, ambulanser och fordon som används av personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Reaktioner och kritik:

Rapportera även om reaktioner på beslutet, inklusive kritik från politiker och intressegrupper. Det kan inkludera diskussionen om ekonomisk tillgänglighet och konsekvenser för trafikmönster i andra delar av staden.

 

Slutligen, belysa betydelsen av detta steg mot hållbar mobilitet och dess inverkan på stadens strävan att minska koldioxidutsläpp och förbättra livskvaliteten för stadens invånare. 

Källa; DN 

 https://www.dn.se/sverige/bensin-och-dieselbilar-forbjuds-i-stockholms-innerstad/

Search
Kategorier

Dela

Mer Att Utforska

Kontakt
Infonewcharge.se eller Ring 0733324439
Previous slide
Next slide