Bostadsrättsförening

Elbilsladdning

Elbilsförsäljningen fortsätter att öka stadigt i Sverige, vilket tydligt speglar det växande intresset för hållbar mobilitet i vårt land. I takt med den ökande populariteten av elbilar blir möjligheten att ladda hemma, särskilt när vi parkerar under längre perioder, allt viktigare för att säkerställa en smidig elbilsvardag. Därför blir bostadsrättsföreningar som aktivt erbjuder elbilsladdningsmöjligheter alltmer attraktiva för människor när de överväger sitt bostadsval.

Steg 1
Vi gör en behovsanalys hos er. Tillsammans tar vi fram ett förslag efter för era behov.
Steg 4
Ser till att er betallösning fungerar efter era önskemål och behov
Steg 2
Vi ger er en offert på installation och hårdvara
Steg 5
Bjuder in medlemmar, administratörer och ser till att en publik lösning för anläggningen finns
Steg 3
Installation av hårdvara
Steg 6
Kopplar upp er bilflotta, så ni får full kontroll även på era bilar
Fler och fler väljer elbil​
Att välja elbil eller laddhybrid som tjänstebil blir allt populärare tack vare de subventioner och miljömässiga fördelar det medför. Att erbjuda era medlemmar och besökare laddstolpar för elbilsladdning är en bra service och det visar att företaget lägger stort vikt vid miljöarbete och hållbarhet.
Previous slide
Next slide

Sök bidrag för din installation, vi hjälper dig.

 

Läs mer på naturvårdsverket.se

Separat mätning: För att rättvist fakturera medlemmarna bör elbilsladdning mätas separat från hushållens vanliga elförbrukning.

Det kan vara nödvändigt att installera separata elmätare för varje laddningspunkt eller använda smarta laddningsstationer med inbyggd mätning.


Faktureringssystem: BRF:n bör ha ett tydligt och rättvist faktureringssystem för elbilsladdning. Det kan vara lämpligt att ta ut en avgift per kilowattimme (kWh) som används för laddning, inklusive kostnader för el, underhåll och eventuella administrativa avgifter.


Delning av intäkter: Om BRF:n väljer att ta ut en avgift för laddning, kan det vara viktigt att besluta om hur intäkterna fördelas. Det kan vara en rättvis lösning att använda intäkterna för att täcka kostnaderna för elbilsladdningsinfrastrukturen eller investera i andra miljövänliga initiativ.
Avläsning och övervakning: BRF:n bör ha en process för att regelbundet avläsa och övervaka laddningsstationernas förbrukning.

Det kan underlätta fakturering, identifiera eventuella problem eller felaktigheter och ge insikt i användningen av laddningsinfrastrukturen.
Transparent kommunikation:

Det är viktigt att ha transparent kommunikation med medlemmarna om energimätning och fakturering för elbilsladdning. Medlemmarna bör informeras om faktureringsmetodiken, vilka kostnader som täcks och hur de kan övervaka sin egen elförbrukning för laddning

Elanslutning och kapacitet: Det är viktigt att undersöka föreningens befintliga elanslutning och kapacitet för att bedöma om den kan klara av att driva elbilsladdningsstationer.

Det kan krävas uppgraderingar eller installation av extra elmätare för att hantera belastningen från laddningsstationerna.Installation och underhåll: BRF:n bör ha kunskap om installation och underhåll av elbilsladdningsinfrastruktur.

Det kan vara nödvändigt att anlita professionella elektriker och samarbeta med specialiserade företag för att säkerställa korrekt installation och regelbundet underhåll.
Typ av laddningsstationer: Det finns olika typer av laddningsstationer att välja mellan, såsom snabbladdare och väggmonterade laddare. Det är viktigt att undersöka vilken typ som passar bäst för BRF:ns specifika behov och budget. Det kan vara värt att överväga faktorer som laddningshastighet, antal uttag och kompatibilitet med olika elbilsmodeller.

Kostnads- och intäktsanalys: BRF:n bör göra en noggrann kostnads- och intäktsanalys för att bedöma investeringsbehov och potentiella intäkter från elbilsladdning. Det inkluderar kostnader för installation, underhåll, eventuella uppgraderingar av elnätet och intäkter från avgifter för laddning.
Informationsutbyte och medlemskommunikation: Det är viktigt att BRF:n kommunicerar och involverar sina medlemmar i beslutsprocessen kring elbilsladdning.

Det kan vara fördelaktigt att hålla informationsmöten eller skicka ut nyhetsbrev för att informera om fördelarna, kostnaderna och eventuella förändringar som kommer att göras för att implementera laddningsinfrastrukturen.

 

Miljömässiga fördelar: Genom att investera i elbilsladdning kan en bostadsrättsförening spela en aktiv roll i att minska koldioxidutsläppen och främja hållbarhet. Elbilar är betydligt mer miljövänliga än bensin- eller dieselbilar och genom att erbjuda laddningsmöjligheter främjar BRF:n en grönare och renare framtid.
Attraktivitet för boende:

Att ha elbilsladdningsstationer i anslutning till bostäderna gör BRF:n mer attraktiv för potentiella boende. Allt fler människor väljer att köra elbilar och möjligheten att ladda sin bil hemma är en viktig bekvämlighet som kan locka nya medlemmar till föreningen.

Värdeökning på fastigheten: En BRF som investerar i elbilsladdning kan öka värdet på fastigheten. Eftersom intresset för elbilar och laddningsinfrastruktur fortsätter att växa, blir tillgången till laddningsmöjligheter allt viktigare för boende och kan öka värdet på fastigheten som helhet.


Ekonomiska fördelar: Genom att erbjuda elbilsladdning kan BRF:n generera extra intäkter. Föreningen kan ta ut en avgift för att använda laddningsstationerna, vilket kan bidra till att täcka kostnaderna för installation och underhåll samt generera en viss vinst.


Framtidssäkerhet: Elbilar blir allt vanligare på vägarna och framtidens bilpark kommer sannolikt att domineras av elektriska fordon. Genom att investera i elbilsladdning visar BRF:n att de är i framkant och anpassar sig till de förändrade behoven hos sina medlemmar och samhället i stort.

Oavsett hur ditt behov ser ut idag erbjuder vi laddlösningar som enkelt kan anpassas när du behöver fler laddplatser. Vår laddlösing för er bostadsrättsförening är anpassad för dig som vill erbjuda dina medlemmar och hyresgäster ett enkelt och smidigt sätt att ladda elbilen.

Våra laddstationer passar alla elbilar och laddhybrider på marknaden och vi hjälper till med allt från rådgivning, bidragsansökan och planering, till en installerad, driftsatt och övervakad laddlösning. Du bestämmer vem som får tillgång till laddstationen och varje användare betalar för sin egen förbrukning.

Dessutom kan du själv sätta vilket pris du vill per kWh. Vi tar hand om fakturering, service debitering och drift vilket innebär minimal administration för dig som anläggningsägare.

Höjer Värdet på bostäden
En ny inkomstkälla för er förening
Högre miljökvalificering på er fastighet
Främjar utvecklingen av miljövänliga transportmedel
Möjliggör kostnadseffektivare fordonsval hos medlemmarna​
Previous slide
Next slide