Sekretesspolicy

Dessa sekretessregler gäller webbplatserna och applikationerna för NewCharge AB som dels samlar in information, dels länkar till dessa villkor.

Dessa sekretessregler innehåller information om hur dina personuppgifter används och skyddas när du besöker våra webbplatser. Dataintegritet och datasäkerhet viktigt för oss. Därför arbetar vi för att respektera och skydda din sekretess och hantera dina personuppgifter konfidentiellt. Vi rekommenderar att du besöker den här webbplatsen regelbundet eftersom våra sekretessregler kan komma att uppdateras på grund av lagändringar eller förändringar av våra interna processer.

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 28 december 2020

1. Vad innebär personuppgifter?

”Personuppgifter” är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Om vi inte kan (eller åtminstone inte utan att lägga ned orimligt mycket tid och ansträngningar) etablera en direkt länk till dig personligen, anses informationen inte vara personuppgifter.

2. Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter

a.Allmänna principer

I allmänhet kan du besöka och läsa det mesta av innehållet på vår webbplats utan att lämna några personuppgifter.

b. Statistiska data

För att vi ska kunna hämta din begärda information från våra webbplatser måste våra servrar lagra vissa uppgifter, i anonymiserad eller pseudonymiserad form, som behövs för att leverera våra tjänster och/eller av statistiska skäl eller säkerhetsskäl. I det här sammanhanget registreras allmän information, till exempel ditt domännamn eller typen av webbläsare som du använder. Vi kan inte fastställa din identitet utifrån de uppgifterna eftersom de alltid samlas in under pseudonym. Den anonymiserade eller pseudonymiserade informationen raderas omedelbart när den har genomgått en statistisk utvärdering.

c. Laddtjänsten

För att du ska kunna komma åt vår laddtjänst, måste du registrera ett ”NewCharge-konto”. De uppgifter du då lämnar används för att kunna tillhandahålla tjänsten till dig. Tex autentisering och fakturering.

d. Extramaterial

I de fall vi tillhandahåller material som inte är allmänt tillgängligt – till exempel faktablad, videoklipp, anmälningsformulär till olika evenemang och marknadsföringsmaterial – och få mer information om andra saker, måste du ange ditt namn och din e-postadress. De uppgifterna kommer att användas av det lokala Kaspersky-kontoret i din region för att ge dig ytterligare information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Prenumerationen är frivillig och du kan avsluta den när som helst genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” som finns i e-postmeddelandet.

e. Nyhetsbrev, kostnadsfria produktuppdateringar och specialerbjudanden

Vi kommer att använda din e-postadress för att ge dig mer information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, kostnadsfria produktuppdateringar och specialerbjudanden. Prenumerationen är frivillig, och du kan avsluta den när som helst genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” som finns i e-postmeddelandena.

f. Kontaktformulär

Om du vill kontakta oss via våra kontakt- och supportformulär blir du ombedd att uppge dina kontaktuppgifter (inmatningsfälten märkta med ”*”) som vi uteslutande behandlar eller använder vid behov för att komma i kontakt med dig och ge dig den information du vill ha. Du kan lämna ytterligare information (i datafälten som inte är märkta med ”*”), som förstås också kommer att behandlas i enlighet med alla tillämpliga dataskyddskrav. De här uppgifterna vidarebefordras till Kasperskys regionteam som ansvarar för platsen där du finns. Kasperskys regionteam använder uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

3. NewCharge dataskyddsprinciper

Vår webbplats/tjänst är till största delen utformad på ett sätt som begränsar insamling och behandling av personuppgifter till ett minimum. I vissa fall är vi skyldiga att överföra dina personuppgifter till tredje part på grund av gällande lagar. Detta gäller exempelvis när det finns anledning att misstänka ett brott eller missbruk av vår webbplats.

För att vi ska kunna tillhandahålla vissa tjänster kan vi komma att använda externa tjänsteleverantörer. I den utsträckning som sådana externa tjänsteleverantörer behöver tillgång till personuppgifter, ser vi till att deras åtkomst begränsas till tillhandahållandet av den aktuella tjänsten. Alla externa tjänsteleverantörer måste naturligtvis också följa alla gällande dataskyddsregler.

4. Använder vi cookies?

Vi använder olika typer av ”cookies” (små textfiler som placeras på din enhet):

  • Cookies för användarinmatning
  • Cookies för autentisering
  • Cookies för förstapartsanalyser
  • Cookies för spårning av sociala insticksprogram

Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar så att alla cookies blockeras eller så att du får en varning när en webbplats vill placera en cookie. Men tänk på att blockering av cookies kan innebära att du inte längre kan använda alla funktioner på vår webbplats.

5. Använder vi sociala insticksprogram?

I dagsläget använder vi inga sociala insticksprogram

6.Hur vi skyddar dina personuppgifter

Insamlade personuppgifter sparas på särskilda skyddade servrar. Åtkomsten är begränsad till ett visst antal godkända personer som behöver tillgång till uppgifterna för att administrera våra webbplatser eller säkerställa att de fungerar korrekt, speciellt när det gäller teknisk support.

7. Vilka är dina rättigheter gällande dina personuppgifter?

Du kan komma åt och ändra din profil genom att logga in på ditt konto.

På din begäran informerar vi dig om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig och i vilket syfte (eller vilka syften). Om vi någonsin skulle lagra felaktiga uppgifter om dig, trots våra ansträngningar att enbart lagra korrekta och aktuella uppgifter, kommer vi att korrigera det omgående när det upptäcks eller på din begäran.

I sådana fall ber vi dig att kontakta: info@newcharge.se

Om du vill att vi ska ta bort dina personuppgifter eller dra tillbaka ditt medgivande till viss användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss på samma sätt. Du kan även ta bort din kontoinformation genom att bekräfta den här inställningen i din profil.

Om radering av data inte skulle vara möjlig av tekniska eller juridiska skäl kommer vi istället att blockera uppgifterna.

8. Så här kontaktar du oss

Om du har fler frågor eller förslag om skydd av personuppgifter som behandlas i samband med användning av våra webbplatser, kan du kontakta oss på: info@newcharge.se